Trong quá trình kiểm soát phương tiện, CSGT phải chào và cảm ơn người điều khiển phương tiện
 /// Ảnh: Thái Sơn

CSGT có phải chào người say rượu ?

05:28 10/10/2019 17

Bộ Công an đang lấy ý kiến rộng rãi về dự thảo (lần 2) Thông tư quy định quyền hạn, chức năng, hình thức, nội dung tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông của CSGT.