Bức tượng Chúa Jesus tại Encantado /// AFP

Tượng Chúa Jesus cao nhất Brazil thành hình

0
Brazil đang xây dựng thêm một tượng Chúa Jesus tại miền nam nước này với chiều cao lớn hơn tượng Chúa Cứu thế nổi tiếng ở thành phố Rio de Janeiro.