'Cõi thinh không' làm mới tuồng

'Cõi thinh không' làm mới tuồng

06:14 12/01/2022 0

Qua Cõi thinh không, người xem có thể thấy có muôn nẻo đến với tuồng, từ âm nhạc thể nghiệm tới ánh sáng... Và những nẻo đường đó thật dễ yêu mến.