tuong viet

Bìa cuốn sách 'Cùng... bay về tâm dịch - Những tản văn trong vòng vây Coronavurrus' của Trương Văn Dân và nhiều tác giả (NXB Hội Nhà văn, 2020) /// Ảnh: H.M

‘Cùng… bay về tâm dịch’ để chiến thắng Covid-19

0
Với ý tưởng viết để kể lại chuyến “bay về tâm dịch” của mình từ Việt Nam đến Ý vào thời điểm bùng phát dịch Covid-19, nhà văn Trương Văn Dân và những người bạn đã cho ra mắt cuốn tản văn đầy ý nghĩa khi cất lên tiếng nói từ “vòng vây Coronavurrus”.