Khẩn cấp cứu tuồng

Khẩn cấp cứu tuồng

03:59 28/07/2012 0

Nghệ thuật tuồng có thể coi là di sản vô giá của VN nhưng hiện đang đứng trước nguy cơ mai một.

Những bức tượng của sự thật

Những bức tượng của sự thật

11:15 24/01/2012 0

(TN Xuân Nhâm Thìn) Không phải người Mỹ nào cũng biết về nạn nhân chất độc da cam Việt Nam, chẳng hạn Keisha, nếu như cô chưa từng đến Việt Nam.