Nhiều địa phương cho học sinh lớp 1 tựu trường sớm

Nhiều địa phương cho học sinh lớp 1 tựu trường sớm

16:12 16/08/2022 0

Đến ngày hôm nay 16.8, thêm nhiều tỉnh thành đã công bố lịch tựu trường với học sinh của từng cấp học. Trong đó phần lớn địa phương đều cho học sinh lớp 1 đến trường sớm 2 tuần so với ngày khai giảng.