Thú chơi mới của đại gia Trung Quốc - mua đảo

Thú chơi mới của đại gia Trung Quốc - mua đảo

2
(TNO) Bất động sản hay những món hàng xa xỉ không còn là thú chơi chứng tỏ đẳng cấp của các đại gia Trung Quốc. Giờ đây, đẳng cấp của họ là được du ngoạn và nghỉ dưỡng trên hòn đảo của riêng mình.