Sau khi tuyến metro số 1 đưa vào hoạt động hứa hẹn ngành nghề mới sẽ thu hút nhiều nhân lực /// ĐẬU TIẾN ĐẠT

Đào tạo nghề mới cho metro

0
Khi các tuyến metro ở Hà Nội và TP.HCM đang dần thành hình cũng là lúc vấn đề đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực cho ngành nghề mới của Việt Nam được nhiều người quan tâm.