Tuyến metro số 1	 /// Ảnh: Ngọc Dương

Kỳ vọng metro TP.HCM

06:20 10/10/2020 3
Tuyến metro số 1 đang gần về đích, cùng với sự rốt ráo chuẩn bị của các tuyến số 2 và 4 tuyến tiếp theo, “giấc mơ metro” của TP.HCM đang được kỳ vọng sẽ sớm thành hiện thực.