World Cup 2022: Thời của những người trẻ

World Cup 2022: Thời của những người trẻ

07:34 13/12/2022 0

World Cup 2022 lần này bên cạnh việc các lão tướng vẫn tiếp tục khẳng định mình như Pepe (39 tuổi), Modric (37 tuổi), Messi (35 tuổi)… thì lần đầu tiên xuất hiện rất nhiều cầu thủ trẻ chất lượng đá trong đội hình chính và họ cũng đã khẳng định mình một cách hùng hồn.