Công an phải dìu từng phụ huynh qua cổng

Công an phải dìu từng phụ huynh qua cổng

03:00 14/05/2012 0

Do xảy ra hỗn loạn trong ngày đầu bán hồ sơ thi vào lớp 1 Trường tiểu học Thực nghiệm (Hà Nội), lịch bán đơn đã được trường này chuyển sang ngày hôm qua (13.5). Lực lượng công an sở tại được huy động để đảm bảo an ninh và dìu từng phụ huynh qua cổng trường.