Tuyển sinh phải gắn với đảm bảo việc làm sinh viên

0 Thanh Niên Online

Bộ GD-ĐT yêu cầu các trường thực hiện công tác tuyển sinh 2019 ngoài đảm bảo quy định chung còn phải hướng tới đảm bảo việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Sinh viên Trường ĐH Quốc tế trong ngày tốt nghiệp /// Hà Ánh
Sinh viên Trường ĐH Quốc tế trong ngày tốt nghiệp
Hà Ánh

Bộ GD-ĐT vừa có công văn gửi từng cơ sở giáo dục ĐH, các trường CĐ và TC có đào tạo giáo viên về công tác tuyển sinh 2019.

Không chỉ xác định chỉ tiêu tuyển sinh, Bộ GD-ĐT còn yêu cầu các trường ĐH, CĐ và TC đào tạo giáo viên khi mở ngành, xây dựng đề án tuyển sinh và tư vấn hướng nghiệp phải hướng đến đảm bảo việc làm cho sinh viên sau khi ra trường.

Văn bản này ghi rõ, theo quy định của Luật Giáo dục ĐH, quy chế tuyển sinh và các văn bản liên quan, các cơ sở giáo dục ĐH, trường CĐ và TC đào tạo giáo viên được tự chủ xác định chỉ tiêu, quyết định phương thức tuyển sinh và chịu trách nhiệm về công tác tuyển sinh.

Theo đó, việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh phải dựa trên cơ sở nhu cầu lao động của thị trường, điều kiện đảm bảo chất lượng của trường và tỷ lệ có việc làm của sinh viên tốt nghiệp.

Riêng việc khảo sát việc làm của sinh viên trong 12 tháng kể từ khi tốt nghiệp phải được thực hiện hằng năm, đảm bảo tính chính xác, khoa học, có đơn vị chuyên môn của nhà trường quản lý, lưu hồ sơ. Số liệu tỷ lệ việc làm này được công bố công khai cho thí sinh tham khảo, xã hội, người học giám sát.

Về tự chủ mở mã ngành phải thực hiện đúng quy định về chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra, vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp của các ngành mới phải đảm bảo tính độc lập cần thiết so với các ngành trường đang đào tạo và các ngành khác trong cùng nhóm ngành. Ngoài ra, việc này còn phải trên cơ sở nhu cầu của thị trường lao động và tham khảo kinh nghiệm quốc tế.

Còn về xây dựng và công bố đề án tuyển sinh, các trường cần đặc biệt lưu ý phải đảm bảo minh bạch, công khai, gắn với yêu cầu ngành đào tạo, hướng tới mục tiêu đào tạo và đảm bảo khả năng có việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Với các quy định mới có ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị đăng ký xét tuyển của thí sinh, trường cần sớm công bố và có lộ trình triển khai thực hiện phù hợp, tạo điều kiện cho thí sinh có đủ thời gian chuẩn bị.

Quy định của trường phải có căn cứ, đảm bảo quyền bình đẳng cho tất cả thí sinh và đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo. Trường có trách nhiệm giải trình, tạo sự đồng thuận xã hội về các điều kiện do trường quy định, tạo sự ổn định về tâm lý cho học sinh và xã hội trong công tác tuyển sinh.

Không chỉ vậy, Bộ GD-ĐT còn yêu cầu các trường chú trọng công tác tư vấn hướng nghiệp, chọn ngành đào tạo phù hợp với khả năng, nguyện vọng của thí sinh, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động và góp phần nâng cao tỷ lệ có việc làm khi sinh viên tốt nghiệp.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm