Tỷ lệ che phủ rừng kế hoạch năm 2017 là 41,45%

0 Thanh Niên
Thủ tướng vừa quyết định giao 5 bộ: KH-ĐT, NN-PTNT, Công thương, Y tế, LĐ-TB-XH các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.
Tỷ lệ che phủ rừng kế hoạch năm 2017 là 41,45%

Cụ thể, với Bộ KH-ĐT, Thủ tướng giao chỉ tiêu tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước ( GDP) kế hoạch năm 2017 khoảng 6,7%, tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân (CPI) khoảng 4%, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội so GDP khoảng 31,5%, tỷ lệ KCN-KCX đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường là 87%. Bộ NN-PTNT được giao chỉ tiêu tỷ lệ che phủ rừng kế hoạch năm 2017 là 41,45%.

Tốc độ tăng tổng kim ngạch xuất khẩu 6 - 7%, tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu khoảng 3,5%, mức giảm tỷ lệ tiêu hao năng lượng trên một đơn vị GDP so với năm 2016 là 1,5% là những chỉ tiêu được cho giao cho Bộ Công thương.

Bộ Y tế được giao chỉ tiêu số giường bệnh trên 1 vạn dân (không tính giường trạm y tế xã) là 25,5 giường, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế là 82,2%.

Những chỉ tiêu được giao cho Bộ LĐ-TB-XH gồm: mức giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều từ 1 - 1,5%; tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 4%; tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 55 - 57%.

Tỷ lệ che phủ rừng kế hoạch năm 2017 là 41,45% - ảnh 1

tin liên quan

Cần cân nhắc khi đổi rừng lấy cao su

Hàng trăm héc ta rừng cây tự nhiên lâu năm tại huyện Lệ Thủy, nơi được đánh giá có độ che phủ tốt, đã được UBND Quảng Bình giao cho Tổng công ty 15 trồng cây cao su; nhiều diện tích rừng đã bị chặt hạ khiến người dân địa phương lo lắng.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm