Tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn tiếp tục tăng

0 Thanh Niên

Ngân hàng Nhà nước VN vừa công bố số liệu thống kê một số chỉ tiêu cơ bản của các tổ chức tín dụng (TCTD) tính đến 31.1.

Tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn tiếp tục tăng

Ngân hàng Nhà nước VN vừa công bố số liệu thống kê một số chỉ tiêu cơ bản của các tổ chức tín dụng (TCTD) tính đến 31.1.

Trong đó, đáng chú ý là tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn của các TCTD tiếp tục tăng lên mức 31,39%, thay vì mức 31% cuối năm 2015. Tốc độ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn của khối ngân hàng thương mại nhà nước tăng từ 33,36% lên 34,36%, ngân hàng thương mại cổ phần lại giảm từ 36,9% xuống 36,66%.

Tỷ lệ cấp tín dụng so với nguồn vốn huy động tăng lên 89,31% (cuối năm 2015 là 87,96%). Nợ xấu tính đến tháng 12.2015 giảm còn 2,55% (cuối tháng 9 là 2,93%). Tổng tài sản các TCTD giảm 32.304 tỉ đồng so với cuối năm 2015, tương đương giảm 0,44%, còn 7,287 triệu tỉ đồng.

Trong đó, khối ngân hàng thương mại nhà nước giảm mạnh 1%, tương đương 33.122 tỉ đồng, còn 3,270 triệu tỉ đồng; khối ngân hàng thương mại cổ phần giảm 0,17%, tương đương 5.000 tỉ đồng, còn 2,923 triệu tỉ đồng. Vốn tự có của các TCTD tăng nhẹ 0,39%, đạt 580.284 tỉ đồng; vốn điều lệ tăng 0,02%, đạt 460.390 tỉ đồng.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm