Người dân tăng gửi tiết kiệm

Người dân tăng gửi tiết kiệm

11:38 23/03/2022 0

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa công bố tiền gửi dân cư trong tháng 1 tăng mạnh 130.000 tỉ đồng, lên hơn 5,4 triệu tỉ đồng.