uber dinh cong

Taxi Pháp đe dọa 'bắt' EURO 2016 làm 'con tin'

Taxi Pháp đe dọa 'bắt' EURO 2016 làm 'con tin'

0

Tổ chức công đoàn taxi Pháp vừa tuyên bố sẽ 'bắt' EURO 2016 làm 'con tin' với hoạt động đình công nhằm đẩy mạnh cuộc chiến chống mô hình taxi Uber nếu Chính phủ không đáp ứng những yêu cầu của họ.