UBKT Tỉnh ủy Hải Dương yêu cầu nhiều cá nhân, tập thể rút kinh nghiệm

0 Thanh Niên Online

Thông tin từ UBKT Tỉnh ủy Hải Dương cho biết, đơn vị này xem xét kết luận một số nội dung quan trọng và yêu cầu nhiều cá nhân, tập thể có liên quan rút kinh nghiệm, khắc phục thiếu sót.

Ngày 7.7, UBKT Tỉnh ủy Hải Dương cho biết, qua xem xét kết luận kiểm tra tài chính đối với Huyện ủy Kim Thành, UBKT Tỉnh ủy Hải Dương nhận thấy Huyện uỷ Kim Thành đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác tài chính đảng. Việc thu, chi tài chính cơ bản đảm bảo theo quy định hiện hành và Quy chế chi tiêu nội bộ của Huyện ủy đã ban hành.

UBKT Tỉnh ủy Hải Dương yêu cầu nhiều cá nhân, tập thể rút kinh nghiệm - ảnh 1

Trụ sở Huyện ủy Kim Thành

Lê Tân

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm, Huyện ủy Kim Thành vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm trong công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản. UBKT Tỉnh ủy yêu cầu Huyện ủy Kim Thành và các tập thể, cá nhân có liên quan nghiêm túc rút kinh nghiệm về hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra.

Về việc xem xét kết luận giám sát đối với Ban Thường vụ Huyện ủy và ông Phạm Văn Khảnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Ninh Giang trong việc lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại, phản ánh, kiến nghị của đảng viên và nhân dân, UBKT Tỉnh ủy nhận thấy Ban Thường vụ Huyện ủy Ninh Giang và cá nhân ông Phạm Văn Khảnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc, đầy đủ các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; đã ban hành một số văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện giải quyết đơn thư; thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân, tiếp xúc, đối thoại với nhân dân. Việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư cơ bản đảm bảo đúng quy định.

Bên cạnh những ưu điểm trên thì Ban Thường vụ Huyện ủy Ninh Giang và cá nhân ông Phạm Văn Khảnh đã chỉ đạo tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư của đảng viên và công dân còn có một số hạn chế, thiếu sót; có vụ việc chưa đảm bảo thời gian theo quy định.

UBKT Tỉnh ủy Hải Dương yêu cầu Ban Thường vụ và Bí thư Huyện ủy Ninh Giang rút kinh nghiệm về những hạn chế, thiếu sót; đồng thời chỉ đạo các đơn vị, cá nhân có liên quan kiểm điểm rút kinh nghiệm, báo cáo kết quả với UBKT Tỉnh ủy Hải Dương.

Về kết luận giám sát ông Nguyễn Văn Thế, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hải Dương, trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành hoạt động các quỹ thuộc thẩm quyền quản lý của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hải Dương, ông Nguyễn Văn Thế và Thường trực Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hải Dương còn có một số hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện điều hành hoạt động quỹ thuộc thẩm quyền quản lý của Hội Chữ thập đỏ tỉnh. UBKT Tỉnh ủy Hải Dương yêu cầu ông Nguyễn Văn Thế và Thường trực Hội Chữ thập đỏ tỉnh kiểm điểm rút kinh nghiệm, xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại, khuyết điểm, báo cáo kết quả với UBKT Tỉnh ủy Hải Dương.

Với UBKT Đảng ủy Quân sự tỉnh Hải Dương, UBKT Tỉnh ủy Hải Dương nhận thấy, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Quân sự tỉnh Hải Dương và cấp ủy, UBKT đảng ủy cơ sở thuộc Đảng bộ Quân sự tỉnh còn có một số hạn chế, thiếu sót.

UBKT Tỉnh ủy Hải Dương yêu cầu Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Quân sự tỉnh chỉ đạo rà soát, bổ sung, sửa đổi Quy chế làm việc của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Quân sự tỉnh và Quy chế làm việc của cấp ủy, UBKT cấp ủy cơ sở trực thuộc Đảng bộ Quân sự tỉnh cho phù hợp với các quy định của Trung ương. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, UBKT cấp ủy cơ sở thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian tới.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm