Gỡ vướng cho đất dân cư xây dựng mới

Gỡ vướng cho đất dân cư xây dựng mới

07:22 08/01/2022 0

Dù lãnh đạo UBND TP.HCM đã có biện pháp tháo gỡ khó khăn, giải quyết quyền và lợi ích chính đáng cho người dân bị ảnh hưởng tại các khu vực quy hoạch có chức năng sử dụng đất dân cư xây dựng mới, nhưng trên thực tế, việc triển khai vẫn hết sức chậm chạp.