Marathon lan tỏa thông điệp Hậu Giang xanh

Marathon lan tỏa thông điệp Hậu Giang xanh

14:58 10/07/2022 0

Giải Marathon quốc tế Vietcombank Mekong Delta - Hậu Giang 2022 nhằm đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cộng đồng đối với vấn đề biến đổi khí hậu, xây dựng Hậu Giang xanh, bền vững.