Đường làm 13 năm vẫn 'treo' tái định cư

Đường làm 13 năm vẫn 'treo' tái định cư

06:28 03/07/2022 2

Dự án đường tuyến số 1 nội ô TP. Trà Vinh (Trà Vinh) thực hiện từ năm 2009, thu hồi đất của 253 hộ và 3 tổ chức với tổng diện tích hơn 280.000 m²; nhưng đến nay sau 13 năm chưa được quyết toán khiến việc tái định cư của dự án này vẫn còn 'treo'.