Người vi phạm xin tháo dỡ, huyện cho giữ lại

Người vi phạm xin tháo dỡ, huyện cho giữ lại

07:20 24/04/2022 5

Kỷ cương công vụ, tuân thủ quy định pháp luật là vấn đề được đặt ra trong vụ kè bao hơn 2.500 m2 đất công để “chống sạt lở” 1.500 m2 đất nhà mà Thanh Niên đã phản ánh, khi người vi phạm xin tháo dỡ công trình vi phạm thì xã, huyện cho giữ lại.