'Bó tay' xử lý sai phạm dự án Ocean View Nha Trang

'Bó tay' xử lý sai phạm dự án Ocean View Nha Trang

04:55 29/11/2021 8

Tỉnh ủy Khánh Hòa yêu cầu khẩn trương xử lý các sai phạm tại dự án Ocean View Nha Trang. Đây là dự án xây dựng sai quy hoạch, sai mật độ nhưng việc xử lý dây dưa hơn 3 năm qua, khiến dư luận bất bình.