Mỗi ngày nhận một ứng dụng miễn phí trên iOS

Mỗi ngày nhận một ứng dụng miễn phí trên iOS

0
(TNO) Trên App Store của Apple, đôi lúc có một số phần mềm thu phí lại được cho tải miễn phí trong một số ngày nhất định, vậy làm thế nào để ta có thể biết được ứng dụng nào sẽ miễn phí trong ngày.