Bia Larue tiếp lửa lạc quan, tiếp sức cho miền Trung ruột thịt

Bia Larue tiếp lửa lạc quan, tiếp sức cho miền Trung ruột thịt

0
Miền Trung Việt Nam vốn nổi tiếng với những bãi biển tuyệt đẹp. Tuy nhiên, miền Trung cũng phải căng mình ứng phó với điều kiện thời tiết, thiên nhiên khắc nghiệt và thiên tai khó lường do vị trí địa lý đặc thù của mình.