Cần làm tốt công tác ứng phó thiên tai

Cần làm tốt công tác ứng phó thiên tai

0
Hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2013 cụm Đoàn trực thuộc BCH T.Ư Đoàn (Đoàn thanh niên quân đội, Đoàn thanh niên công an, Đoàn khối cơ quan T.Ư, Đoàn khối doanh nghiệp T.Ư) diễn ra ngày 12.6.
400.000 Euro giúp người khuyết tật ứng phó thiên tai

400.000 Euro giúp người khuyết tật ứng phó thiên tai

0
Tổ chức Malteser International (Cộng hòa Liên bang Đức) vừa khởi động dự án Xây dựng công cụ hỗ trợ lồng ghép các vấn đề người khuyết tật trong quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, thực hiện trong 18 tháng với kinh phí 400.000 Euro do cơ quan viện trợ nhân đạo của Ủy ban châu u tài trợ.