Tạm ứng nhiều, hoàn chẳng bao nhiêu

Tạm ứng nhiều, hoàn chẳng bao nhiêu

09:10 15/09/2014 0

Nghịch lý đó xảy ra tại nhiều dự án xây dựng cơ bản tại tỉnh Quảng Trị; các chủ đầu tư tạm ứng vốn tại Kho bạc Nhà nước tỉnh nhưng dự án hoặc thi công ì ạch hoặc dậm chân tại chỗ sau nhiều năm...