Chung tay chống lạm dụng và buôn bán trẻ em

Chung tay chống lạm dụng và buôn bán trẻ em

18:24 22/10/2016 0

Là một phần của chương trình WATCH của AccorHotels, AccorHotels Việt Nam củng cố cam kết chống bóc lột tình dục trẻ em bằng việc tham gia các nỗ lực của Bộ quy tắc.