Thư tín dụng trả chậm thanh toán trả ngay - UPAS L/C

Thư tín dụng trả chậm thanh toán trả ngay - UPAS L/C

0
Nhằm tháo gỡ những khó khăn về nguồn ngoại tệ thanh toán cho đối tác nước ngoài của các công ty nhập khẩu, Nam A Bank đã cho ra mắt sản phẩm Thư tín dụng trả chậm thanh toán trả ngay - UPAS L/C.