Các ngân hàng phát hành trái phiếu lên 95.000 tỉ đồng trong 7 tháng qua /// Ảnh: Ngọc Thắng

Trái phiếu doanh nghiệp giảm mạnh

15:49 25/08/2021 0

Số lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) trong tháng 7 đã giảm gần một nửa so với tháng 6 và giá trị giảm 14.868 tỉ đồng.