uu tien dao tao

Ưu tiên đầu tư đào tạo nhân lực chất lượng cao

Ưu tiên đầu tư đào tạo nhân lực chất lượng cao

0
Sáng 11.8, Hội nghị Đầu tư và phát triển Viện Khoa học và công nghệ VN, Viện Khoa học xã hội VN, ĐH Quốc gia Hà Nội và ĐH Quốc gia TP.HCM đã diễn ra tại ĐH Quốc gia TP.HCM, với sự tham gia của nhiều bộ ngành.