Gói phục hồi kinh tế không thể chậm thêm

Gói phục hồi kinh tế không thể chậm thêm

04:18 25/05/2022 0

5 tháng kể từ khi được Quốc hội thông qua, gói phục hồi kinh tế - xã hội quy mô lớn nhất lịch sử đang bị chậm tiến độ so với yêu cầu, dù cơ chế đặc thù đã được trao, tiền đã sẵn sàng và Chính phủ cũng thể hiện quyết tâm cao độ…

Nghịch lý quỹ ngoài ngân sách

Nghịch lý quỹ ngoài ngân sách

04:12 24/03/2022 0

Tại phiên họp thứ 9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 22.3, cả Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc lẫn Bộ trưởng VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng đều muốn giữ lại quỹ tài chính ngoài ngân sách thuộc quản lý của 2 bộ này.