/// Nguyên Mi

Sớm sử dụng vắc xin thay thế Quinvaxem

13:42 12/09/2018 0

Để có vắc xin khác tương tự Quinvaxem, Bộ Y tế đã tìm kiếm vắc xin thay thế và lựa chọn vắc xin ComBE Five do Công ty Biological E (Ấn Độ) sản xuất.