'Hộ chiếu vắc xin' Covid-19 có phân biệt đối xử?

'Hộ chiếu vắc xin' Covid-19 có phân biệt đối xử?

0
Châu Âu có kế hoạch khởi động chương trình thông hành sức khỏe kỹ thuật số vào tháng 6 để cứu mùa hè này khỏi đại dịch Covid-19, nhưng những trở ngại về kỹ thuật và chính trị đang cho thấy thách thức lớn mà thế giới đang phải đối mặt trong việc xây dựng các hệ thống như vậy.