vampyr

Cáo bay có nguy cơ tuyệt chủng

Cáo bay có nguy cơ tuyệt chủng

0
Loài động vật có tên tiếng Anh là cáo bay (Flying Foxes), tên khoa học là Pteropus vampyrus đang được giám sát bằng vệ tinh nhân tạo.