van ban hanh chinh

Từ 1/10, TP.HCM thực hiện chuyển văn bản hành chính qua mạng

Từ 1/10, TP.HCM thực hiện chuyển văn bản hành chính qua mạng

0
UBND TP.HCM cho biết, từ ngày 1/10/2006, Văn phòng HĐND và UBND sẽ gửi bốn loại văn bản, giấy tờ hành chính trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước đến các sở ngành, quận huyện theo đường truyền của mạng tin học 112/TP và qua địa chỉ email có đuôi là @tphcm.gov.vn (đối với những đơn vị đã kết nối mạng 112/TP).