Bắt tạm giam 3 cán bộ Tổng cục Thủy sản

Bắt tạm giam 3 cán bộ Tổng cục Thủy sản

06:44 09/01/2017 1

Với 3 bản phụ lục được ký khống, hơn 2 năm qua, hơn 800 sản phẩm trong lĩnh vực thủy sản đã được lưu hành trên thị trường mà không bị cơ quan chức năng nào phát hiện.