/// Ảnh: Reuters

Iran cấm dùng USD trong thương mại

07:03 02/03/2018 0

Tehran vừa thông báo các đơn mua hàng tính bằng USD sẽ không còn được phép thực hiện các thủ tục nhập khẩu vào nước này nữa.