Thông báo

Thông báo

08:00 05/01/2022 0

Về việc xét hồ sơ tiếp nhận công chức về làm việc tại Vụ Văn hóa, Giáo dục - Văn phòng Quốc hội.

Cán bộ không thể gian dối

Cán bộ không thể gian dối

05:43 07/11/2021 5

Câu chuyện Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Thái Bình bị khai trừ Đảng, buộc thôi việc vì sử dụng bằng giả đã khiến bạn đọc Báo Thanh Niên  choáng váng.