Tôi đùa với bóng tôi
Trong chiều nghiêng nắng quái
Tôi nhại lại tiếng mình
Vang vọng ngày hấp hối
Chập choạng giữa u minh
Quyện hình sương bóng khói.
Dưới vực thẳm chênh vênh
Nghe tiếng mình chới với
Thấy bóng mình lênh đênh.

Phạm Chu Sa

Bình luận