Người bạn anh sở hữu một chuyện tình rất trẻ
Anh ấy bốn mùa chăm sóc chuyện tình
Cho đến khi cả hai đều tóc bạc.
Một người bạn khác sở hữu một chuyện tình xinh đẹp
Anh ấy bốn mùa son phấn chuyện tình
Cho đến khi cả hai đều xấu xí.
Anh không sở hữu một chuyện tình
trẻ tuổi
Vì nó núi đồi, núi đồi già lắm
Anh không sở hữu một chuyện tình xinh đẹp
Vì nó suối sông, sông không son phấn
Anh chỉ có một chuyện tình gió thổi
Anh chỉ có một chuyện tình rừng sâu
Ngàn năm sau chưa kể hết đoạn đầu

Nguyễn Đăng Khoa

Bình luận