Để giúp các đạo diễn trẻ thêm kinh nghiệm và kiến thức, đạo diễn Phan Đăng Di mở khóa học Viết và làm việc với kịch bản từ vị trí đạo diễn, diễn ra từ 18.7 đến 5.8 tại Q.1 và Q.7, TP.HCM.
Viết kịch bản là một phần việc không dễ đối với tất cả các nhà làm phim và nếu có biên kịch viết kịch bản sẵn thì quá trình phát triển kịch bản hoặc xử lý kịch bản về sau trong suốt quá trình quay phim luôn đòi hỏi ở người đạo diễn nhiều kỹ năng. Vì thế, để giúp các đạo diễn trẻ thêm kinh nghiệm và kiến thức, đạo diễn Phan Đăng Di đã mở khóa học Viết và làm việc với kịch bản từ vị trí đạo diễn, sẽ diễn ra từ 18.7 đến 5.8 tại Q.1 và Q.7, TP.HCM. Khóa học gồm 16 buổi học, mỗi buổi kéo dài 3 tiếng.
Để tham gia khóa học, các bạn trẻ yêu điện ảnh cần có ít nhất 1 bảng tóm tắt ý tưởng phim, hoặc 1 đề cương/1 kịch bản phim (ngắn hoặc dài). Các ý tưởng, đề cương/kịch bản này sẽ được đạo diễn Phan Đăng Di hỗ trợ phân tích, phát triển và hoàn thiện dần trong quá trình học. Dự án kịch bản xuất sắc nhất trong số các dự án đăng ký tham gia sẽ nhận được học bổng của khóa học này.

P.C.Tùng

Bình luận