/// Minh họa: Văn Nguyễn
Minh họa: Văn Nguyễn
Những giọt nước mắt
Không bến không bờ
Một mai mốt nọ
Bay vào hư vô
Những lời chưa nói
Không được cất lên
Lời rơi xuống vực
Mãi không có tên
Giữa đường gãy cánh
Giấc mơ thôi bay
Ảo vọng ngày cũ
Chìm theo cơn say
Tôi chừng đang sống
Mà khóc như cười
Nói chẳng bằng nín
Để những âm trôi
Cúi đầu câm lặng
Tôi mặc niệm tôi!

H.H.S

Bình luận