Ông Phạm Xuân Nguyên
Ông Phạm Xuân Nguyên
Chiều 15.6, Ban chấp hành Hội Nhà văn Hà Nội đã có cuộc họp về việc ông Phạm Xuân Nguyên thôi chức Chủ tịch Hội nhà văn Hà Nội và ra khỏi hội.
Thành phần cuộc họp của Hội nhà văn Hà Nội gồm các nhà văn, nhà thơ: Bằng Việt, Nguyễn Việt Chiến, Nguyễn Sĩ Đại, Bùi Việt Mỹ. Ông Phạm Xuân Nguyên đã vắng mặt dù có giấy mời họp.
Tuy vậy, căn cứ vào lời phát biểu của ông Nguyên và biên bản trong cuộc họp Ban chấp hành Hội nhà văn ngày 13.6, căn cứ vào thư ông Nguyên gửi các hội viên Hội nhà văn Hà Nội, căn cứ vào việc trả lời phỏng vấn báo chí và tuyên bố của ông Nguyên về việc thôi chức Chủ tịch Hội nhà văn Hà Nội và ra khỏi hội; chiều 15.6, Ban chấp hành Hội nhà văn Hà Nội đã thông qua nghị quyết như sau: Căn cứ điều lệ của Hội nhà văn Hà Nội, xét nguyện vọng của ông Phạm Xuân Nguyên trên cơ sở kết quả cuộc họp, Ban chấp hành Hội nhà văn Hà Nội quyết nghị với số phiếu 100% chấp thuận nguyện vọng của ông Phạm Xuân Nguyên thôi chức danh Chủ tịch Hội nhà văn Hà Nội và ra khỏi Hội nhà văn kể từ ngày 15.6.2017.
Nghị quyết cũng nói rõ: Chấm dứt quyền đại diện theo pháp luật của ông Phạm Xuân Nguyên đối với Hội nhà văn Hà Nội kể từ ngày 16.6.2017.

Thảo Chi

Bạn đọc phản hồi (1 nhận xét)

Phamphan1811@gmail.com

Tôi mong rằng quyết định của chú là đúng, chúc chú vui khỏe

Bình luận