UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa cho biết đã thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng di tích nhà thờ Phạm Quang Ảnh (xã An Vĩnh, huyện đảo Lý Sơn) từ nguồn vốn của Quỹ hỗ trợ ngư dân Quảng Ngãi, với tổng mức đầu tư gần 3 tỉ đồng.
UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Sở VH-TT-DL Quảng Ngãi (chủ đầu tư) có trách nhiệm lập đầy đủ thủ tục theo đúng quy trình, quy định hiện hành về trùng tu, tôn tạo di tích.
Theo Sở VH-TT-DL Quảng Ngãi, Cai đội Võ Văn Khiết (1786), Cai đội Võ Văn Phú (1803), Cai đội Hoàng Sa Phạm Quang Ảnh (Ất Hợi, 1815)… là những người đã từng được triều Nguyễn cử đi Hoàng Sa kiêm quản Trường Sa, không chỉ tìm kiếm sản vật, đo đạc thủy trình, tuần phòng biển đảo mà còn cắm cột mốc, dựng bia chủ quyền trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Hầu hết các cai đội và binh phu ra Hoàng Sa làm nhiệm vụ đều không có cơ may trở về, thân xác họ nằm lại biển khơi, hóa thành cột mốc biên cương của Tổ quốc.
Di tích nhà thờ Phạm Quang Ảnh là nơi thờ tự Phạm Quang Ảnh được xây dựng vào giữa thế kỷ 17 (di tích lịch sử cấp tỉnh) hiện đã xuống cấp. Do vậy, việc trùng tu, tôn tạo có ý nghĩa giáo dục cho thế hệ hôm nay và mai sau tinh thần yêu nước, ý thức bảo vệ chủ quyền lãnh hải của đất nước trên biển Đông.

Hiển Cừ

Bình luận