Tập thơ 'Mùa biến ảo' của tác giả Nguyễn Quang Hưng (NXB Hội Nhà văn, 2021)  /// Ảnh: K.B.H

‘Mùa biến ảo’ - Lặng nghe tiếng của những mảnh chữ va chạm

0
Tập thơ Mùa biến ảo của tác giả Nguyễn Quang Hưng (NXB Hội Nhà văn, 2021) với bìa được thiết kế có nền là những trang bản thảo thật thú vị. Chỉ riêng những chữ viết tay đó, mà tôi mặc định là của chính tác giả, cũng đã rất thơ rồi.