Phố nhớ - Thơ của

Phố nhớ - Thơ của

08:30 09/01/2022 0

Cái ngày ấy em đi
Chùm hoa bồn chồn thắm đỏ
Mịn như nhung
Tím chiều phố nhớ

Chạm - Thơ của Nhung Nhung

Chạm - Thơ của Nhung Nhung

06:15 03/10/2021 0

Cơn mưa ban mai lên phím dương cầm

trong veo thanh âm

nối dài sợi bấc cuối mùa

ngọn hồng môn dưới mái hiên ướt sũng