Ngõ rêu P.N.Thường Đoan

Ngõ rêu P.N.Thường Đoan

09:00 19/01/2023 0

khi bàn chân trần chạm thảm rêu xanh
ấm áp trong giấc mơ tỏa nắng
mưa trái mùa giăng ngõ
lạnh