Nhất quán có giới hạn

Nhất quán có giới hạn

10:56 22/11/2021 1

Sau khi Lithuania (Litva) cải thiện quan hệ rõ rệt và bất ngờ với Đài Loan, việc Trung Quốc đại lục phản ứng quyết liệt được dự đoán là sẽ xảy ra.