Dự trữ ngoại hối đạt gần 80 tỉ USD  /// Ảnh: Ngọc Thắng

Bảo vệ người gửi tiền, tiếp đà giảm lãi suất

06:37 03/01/2020 0

Dự trữ ngoại hối đạt mốc lịch sử gần 80 tỉ USD, lạm phát thấp nhất 3 năm; vàng, USD lặng sóng... đó là những số liệu, kết quả mà Thủ tướng bày tỏ sự bất ngờ lớn đối với ngành ngân hàng trong năm 2019.

NHCSXH cho vay hỗ trợ tạo việc làm trong 10 năm

NHCSXH cho vay hỗ trợ tạo việc làm trong 10 năm

16:27 19/12/2019 1

Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đang triển khai chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm từ quỹ quốc gia về việc làm và nguồn vốn NHCSXH huy động.