Phan Đại Thắng /// Ảnh nhân vật cung cấp

Du học sinh Việt về nước khởi nghiệp

0
Họ, những du học sinh Việt Nam trưởng thành từ những nền giáo dục khác nhau trên thế giới, nhưng có điểm chung: khao khát sáng tạo. Họ đã trở về quê hương, khởi nghiệp và đi tìm những hạnh phúc trong cuộc sống.