Chờ hộ chiếu vắc xin cho Việt kiều

Chờ hộ chiếu vắc xin cho Việt kiều

06:06 23/11/2021 8

Chính phủ đã đồng ý về nguyên tắc mở rộng nhóm người được nhập cảnh VN có hộ chiếu vắc xin, trong đó có người VN định cư ở nước ngoài và thân nhân về nước để thăm thân, tham quan, du lịch.